Over ons

Deméter Agrarisch Advies is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in de agrarische sector. Onze specialisaties liggen vooral op het gebied van mestwetgeving, GLB betalingsrechten, opmaken van bedrijfsplannen, liquiditeitsbegrotingen, pachtzaken, aanvragen subsidies en bemiddeling in productierechten.

De steeds complexer wordende wet- en regelgeving vraagt van u als ondernemer steeds meer. Wij zijn erin gespecialiseerd om voor u in beeld te brengen welke gevolgen wet- en regelgeving heeft en kunnen u adviseren op welke manier u hierop het best kunt inspelen.

Daarnaast maken wij voor onze advisering gebruik van een duidelijke tariefstelling. Ook is het mogelijk om voor bepaalde werkzaamheden vooraf een prijs overeen te komen of bij het maken van bezwaar op basis van no cure no pay te werken.

Meer informatie

Voor vragen kunt u ons bereiken op 06-53892986 of stuur een mail aan info@demeter-advies.nl.